Välkommen till ProType!

ProType är ett modernt skrivtolkningsverktyg som utveklas och säljs av Raftech

Med ProType kan skrivtolken uppnå en högre effektiv skrivhastighet samtidigt som det avlastar tolken. 

Genom ProTypes distanstolkningsläge kan skrivtolkningen spridas effektivt och säkert till en eller flera användare.

ProType finns från och med 2014 som helt nyutvecklat program ProType2, men allt det stöd som en professionell skrivtolk behöver.

Vill du veta mer eller få en demonstration av ProType2 är du välkommen att kontakta oss.